Degetraindehond

Gehoorzaamheid & Puppy cursus

Degetraindehond 

Positief trainen
Al jaren wordt er onderzoek verricht naar het gedrag van dieren. De afgelopen jaren is honden trainen in Nederland aan het veranderen. 

Trainers van allerlei andere diersoorten ontdekten al voor de tweede wereldoorlog dat pijnprikkels bij het trainen lang niet altijd mogelijk of gewenst zijn en dat met belonen veel snellere en betere resultaten te behalen zijn. Het duurde echter meer dan 50 jaar voordat dit inzicht begon door te dringen tot de hondentraining.

De slipketting werd tot voor kort nog gezien als hét trainingsmiddel. Gebleken is echter dat de slipketting behoorlijk wat schade aan kan richten. Te harde correcties kunnen scheurtjes in de luchtpijp en/of slokdarm tot gevolg hebben, maak zelfs ook verbrijzelde strottenhoofden. Ook het voortdurend verkeerd gebruik, aangetrokken slipketting, kan tot lichamelijke klachten lijden, zoals kneuzingen van spieren en weefsel.


Op latere leeftijd kunnen er verder nog klachten ontstaan zoals een nek hernia, maar dat is helaas nog niet alles, de hond associeert de negatieve ervaring van de correctie direct met zijn baas! De baas-hond verhouding verslechtert hierdoor. Een hond zou het leuk moeten vinden om met zijn baas bezig te zijn, correcties hebben echter het omgekeerde effect.

De meeste bazen geven ze dan ook vaak ook nog eens op het verkeerde moment of corrigeren de hond terwijl hij de oefening nog niet eens kent en daarmee maken ze meer kapot dan dat ze iets bereiken. De Getrainde Hond traint al gedurende 15 jaar op een positieve manier en wij zijn heel tevreden met de resultaten. Wij zien duidelijk al bij het begin dat de pups veel vrijer zijn en dat ze het ook veel sneller begrijpen.


Maar ook voor de baas is het een veel prettigere manier om met zijn hondje om te gaan. Geen gesnauw en getrek meer aan die kleine hummel, maar een pup die met plezier het veld op komt! Maar dat is niet het enige positieve resultaat. Ook tussen de honden onderling merk je een groot verschil. De frustraties die voortkomen uit de correcties en de druk van de slipketting en de baas zijn er niet meer en de honden vertonen ook onderling veel socialer gedrag. De baas leert op een betere en veel eerlijkere manier omgaan met zijn hond en leert hem ook beter begrijpen. Daarom is positief trainen zeer belangrijk!

Bij positieve training is het contact baas-hond het allerbelangrijkste. Positieve training legt de nadruk op het belonen van het goede gedrag van de hond en niet het corrigeren van fouten. Want als een hond in een leerfase zit en nog niet goed weet wát hij moet doen, hoe kun je hem daar dan voor straffen? Door het belonen wordt de hond gestimuleerd het positieve gedrag steeds weer te laten zien. Deze methode is veel leuker voor de hond maar ook voor de baas die zal merken dat de hond met veel plezier bezig is.
Daarom wordt er bij De Getrainde Hond op een POSITIEVE MANIER getraind!

 Als baas zie je zelf toch ook liever een hond die het leuk vindt om iets voor je te doen in plaats van dat hij iets doet omdat het moet!
E-mailen
Bellen
Map
Info